Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Eric Verkaar benoemd tot voorzitter rekenkamercommissie 's-Hertogenbosch

De heer Verkaar actief als extern lid van de rekenkamercommissie sinds 2013, is door de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch als voorzitter benoemd. De benoeming vond plaats in de raadsvergadering van 2 februari 2021. 

Actueel

Bijeenkomst participatie

Op 18 maart jl. heeft de bijeenkomst participatie plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het teken staat van burgerparticipatie. Er is op deze avond een andere wijze om naar de mogelijkheden omtrent burgerparticipatie te kijken, ge├»ntroduceerd. Aan de hand van enkele fictieve casussen is geoefend met deze manier van werken.

 

Onderzoeksprogramma 2021

Op maandag 23 maart is aan de raad het onderzoeksprogramma 2021 aangeboden. 

U treft het onderzoeksprogramma aan bij de publicaties

 

Jaarverslag 2020 

Het jaarverslag 2020 is op 16 maart 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. 

U treft het jaarverslag aan bij de publicaties 

 

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de Rekenkamercommissie de volgende onderzoeken uit: