Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Actueel

8 mei 2019

Tom de Laat benoemd

Dinsdag 7 mei 2019 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch Tom de Laat benoemd als extern lid van de rekenkamercommissie 's-Hertogenbosch.

13 augustus 2019

Op 12 augustus hebben wij de resultaten van ons onderzoek naar burgerinitiatieven in de gemeente 's-Hertogenbosch aangeboden aan de gemeenteraad. Een toelichting op dit onderzoek geven wij aan de raad tijdens Informeren en ontmoeten op 19 augustus. Het onderwerp wordt behandeld in de commissie Bestuur van 29 augustus en de raad van 10 september 2019. 

21 augustus 2019

Chris Nijhuis waarnemend secretaris

Chris Nijhuis is op 19 augustus gestart als waarnemend secretaris van onze rekenkamercommissie. Hij volgt Ed Kerkhoff op die deze functie voor een periode van 6 maanden heeft waargenomen.

 

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de Rekenkamercommissie de volgende onderzoeken uit:

  • Verkenning 'Privacybeleid gemeente 's-Hertogenbosch'
  • Vooronderzoek naar burgerinitiatieven in 's-Hertogenbosch